Wat is hoogspanning

Er zijn natuurkundige effecten die pas optreden boven een bepaalde spanning. In dat geval wordt gesproken van hoogspanning. In de definitie van hoogspanning ligt de grens op 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. Bij hoogspanning is het niet noodzakelijk om contact te maken met een spanningvoerende geleider, om een stroom door het lichaam te krijgen. Bij het naderen van een spanningvoerende geleider kan de spanning overslaan. Dit komt doordat de elektrische veldsterkte hoger wordt dan de diëlektrische sterkte van de lucht. Anders gezegd; de spanning wordt per millimeter lucht hoger dan deze kan weerstaan.

profileert bedrijf gespecialiseerd in alle industriële elektriciteitswerken. Zowel hoogspanning als laagspanning wordt door ons professioneel afgewerkt. Voor hoogspanning plaatsen wij ondermeer de installatie in cabinegebouwen, aanpassen en ombouwen van bestaande cabines.
Klik hier voor meer info.

HoogspanningscabineHoogspanninglijnen kunnen elektromagnetische velden veroorzaken. Deze velden bestaan uit elektrische en magnetische velden.

 

installatierisico

Vragen installatierisico
Voor het installatierisico zijn concrete vragen:
 van welk bouwjaar is de elektrische installatie?
 welke eisen gelden voor de elektrische installatie?
 voldoet de elektrische installatie nog aan de daarvoor geldende eisen?
 hoe is de algemene indruk van de installatie?
 wordt het onderhoud (incl. wijzigingen en uitbreidingen) aan de installatie uitgevoerd door een deskundige partij of door deskundige werknemers?
 wordt met de vermogensschakelaars periodiek geschakeld?
 is al eens een inspectie (NEN-EN 50110/NEN 3840) uitgevoerd op de elektrische installatie met de bijbehorende hulpmiddelen en zo ja, zijn geconstateerde gebreken verholpen?
 wordt er - buiten de inspecties om - toezicht gehouden op de elektrische installatie?

 
 

Login form